Verstappen van Amelsvoort
Engineering
Welkom
Tekenkamer
Prefab

Storingsdienst

Verstappen van Amelsvoort bv heeft een eigen Service & Onderhoud afdeling, welke 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is.


Op het moment dat er een onderhoudscontract afgesloten wordt, worden daarin ook duidelijke afspraken gemaakt m.b.t. de storingsdienst en het melden van klachten. Dit wordt uiteraard per project afgestemd op de wensen van de opdrachtgever. De storingsdienst zorgt enerzijds voor het klachtenonderhoud: Na melding wordt er gereageerd op de klacht en wordt deze tijdig en naar behoren opgelost, Tevens wordt er een rapport over de klachtmelding en de gereedmelding aan de opdrachtgever verstrekt. Maar anderzijds zorgt onze storingsdienst ook voor correctief onderhoud: Op het moment dat er klachten gemeld worden, wordt er gekeken hoe de installatie aangepast kan worden om deze klachten in de toekomst te voorkomen.


-- terug --