Verstappen van Amelsvoort
Engineering
Welkom
Tekenkamer
Prefab

Service

Verstappen van Amelsvoort bv zorgt ook na de oplevering van uw installatie, dat deze naar volle tevredenheid werkt en blijft werken. Na de oplevering bestaat de mogelijkheid om een onderhoudscontract voor uw installatie af te sluiten. Ook indien wij de installatie niet aangelegd hebben, bestaat de mogelijkheid om bij ons een onderhoudscontract af te sluiten.


"Uw installatie in vertrouwde handen!"


Het doel van een onderhoudscontract is enerzijds de kosten te minimaliseren en anderzijds het aantal storingen terug te dringen.


De kosten proberen we zoveel mogelijk te minimaliseren door onder andere de werkzaamheden zoveel mogelijk aaneengesloten uit te voeren, waardoor de uitvoeringstijd korter wordt waardoor de tijdsafhankelijke kosten lager worden. Maar er kan ook gekozen worden om het onderhoud verspreid over het jaar, op vaste momenten uit te voeren. Op die manier zijn de onderhoudsmomenten per keer korten en is het gehele jaar goed zicht op de installatie. De keuze hierin wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald, waarbij gekeken wordt wat het beste past bij de installatie en bij de functie van het gebouw. 


Daarnaast wordt tijdens het periodiek onderhoud de gehele installatie gecontroleerd en preventief onderhouden. Op het moment dat er onderdelen vervangen moeten worden, wordt er gekozen voor duurzame materialen en bij vervanging van toestellen wordt er hoge prioriteit gesteld aan het rendement. Ook zullen het aantal draaiuren van de installatie optimaliseren.


Door adequaat om te gaan met de prioriteit van vervanging van materialen en toestellen ten opzichte van reparatie proberen we het aantal storingen terug te dringen. Daarnaast wordt het onderhoud zorgvuldig uitgevoerd en bij vervanging van onderdelen kiezen voor duurzame materialen. Tijdens het klachtenonderhoud wordt er ook meteen correctief onderhoud uitgevoerd om herhaling van de storing zoveel mogelijk proberen te voorkomen.


-- terug --