Kenniscentrum Oud-Beijerland
Nieuwbouw - zorg - onderwijs

Kenniscentum Het Mozaïek in Oud-Beijerland is een gebouw waarin zorg en onderwijs voor kinderen van 8 tot 18 jaar samen komen. Het Kennisscentrum biedt vanaf 2021 zorg en onderwijs aan:

  • Specialistische kinderopvang en begeleiding van kinderen van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met bijkomende gedragsproblemen als gevolg van bijvoorbeeld autisme.
  • Specialistische naschoolse opvang, zaterdagopvang en/of vakantiedagopvang.
  • Opvang aan jonge risicoleerlingen (in de kleuterleeftijd).
  • Speciaal basisonderwijs voor kinderen met leer- en gedragsproblemen.
  • Speciaal basisonderwijs voor kinderen met autistisch spectrum stoornissen.
  • Speciaal basisonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen.
  • Speciaal (voortgezet) onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (cluster 3).
  • Speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen tot 12 jaar (cluster 4)
Bron HEVO