Verstappen van Amelsvoort
Engineering
Welkom
Tekenkamer
Prefab

Legionella preventie

Om Legionellose - ofwel veteranenziekte - te voorkomen, heeft de overheid regels gesteld t.a.v. leidingwaterinstallaties. Dit houdt in dat er voor een waterinstallatie een risicoanalyse uitgevoerd moet worden en aan de hand hiervan, zo nodig een beheersplan opgesteld moet worden.

Verstappen van Amelsvoort bv is in het bezit van het certificaat BRL 6010 – Legionellapreventie-advisering voor collectieve leidingwaterinstallaties. Dit houdt in dat wij, als een van de weinige bedrijven in de regio, gecertificeerd zijn om legionella preventie-advisering uit te voeren.


Wij controleren de waterinstallatie en meten deze door, en aan de hand daarvan maken we een risicoanalyse en stellen een beheersplan op. Daarnaast zorgen we ervoor dat dit beheersplan uitgevoerd wordt en dat het water en de waterinstallatie gecontroleerd worden.


-- terug --