Verstappen van Amelsvoort
Engineering
Welkom
Tekenkamer
Prefab

Duurzame installaties

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn binnen Verstappen van Amelsvoort bv belangrijke begrippen. Wij hebben aandacht voor het milieu, kopen duurzaam in en slim omgaan met energie is voor ons een vanzelfsprekendheid. Hierdoor kunnen wij onze opdrachtgevers ook goed informeren over de mogelijkheden die er zijn op het gebied van duurzame installaties.


"Trias Energetica: de drie stappen om energiezuinig te ontwerpen en te bouwen"


Wij bekijken samen met onze opdrachtgevers welke installatie het meest geschikt is en welke alternatieven er zijn om het energieverlies zoveel mogelijk te reduceren. Zowel bij nieuwbouw als bij verbouw en renovatie. Door de ruime ervaring welke wij hebben met WKK (Warmte-Kracht-Koppeling) warmtepompinstallaties, betonkernactivering, zonneboilers en WKO (Warmte-Koude-Opslag) kunnen wij u ook daar goed over informeren.

 

Daarnaast werken we projectmatig met GPR gebouw, een applicatie om plankwaliteit en milieubelasting van een project in samenhang te optimaliseren. De ontwerpgegevens van een gebouw worden omgezet naar de prestaties op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Dit kan uitgevoerd worden voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw en er wordt gekeken naar energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde van het gebouw. Op deze manier kan de verwachte duurzaamheid van het gebouw vergeleken worden met het ambitieniveau en op basis daarvan kunnen er keuzes voor een bepaalde installatie gemaakt worden.


Hierbij wordt altijd een overweging gemaakt in kosten voor de aanschaf, het onderhoud en het verbruik, zodat ook op langere termijn zichtbaar is welke installatie voor de opdrachtgever in zowel financiële zin als in duurzame en energiezuinige zin de beste keuze is.


-- terug --