Verstappen van Amelsvoort
Engineering
Welkom
Tekenkamer
Prefab

Service & Onderhoud

Verstappen van Amelsvoort bv heeft een eigen Service & Onderhoud afdeling, welke 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is.


Verwarming, klimaatbeheersing en watervoorziening kunnen geen moment gemist worden, zeker niet bij bedrijven en instellingen. Voor omvangrijke installaties bij een aantal grote opdrachtgevers heeft Verstappen van Amelsvoort bv een geautomatiseerd beheersysteem ontwikkeld, waarmee vanuit het kantoor in Nuland de installaties op afstand worden beheerd. Correcties kunnen worden uitgevoerd, eventuele storingen worden uitgelezen en zo mogelijk handmatig opgelost. Door dit geavanceerde systeem kan er continu toezicht plaatsvinden op installaties in complete gebouwen en complexen, zonder dat er fysiek iemand aanwezig hoeft te zijn.


"Onze Service & Onderhoud afdeling zorgt ervoor dat alles naar behoren blijft functioneren"


De installaties die geplaatst worden zijn steeds uitgebreider en het aantal voorschriften groeit alleen maar. De installatiebranche krijgt steeds meer te maken met wet- en regelgeving. Milieu en klimaat zijn belangrijke aspecten waardoor de wet- en regelgeving de laatste jaren steeds verder aangescherpt en uitgewerkt is. Hierdoor worden er steeds hogere eisen aan de installatie gesteld en steeds meer specialisme verwacht, zeker ook met het oog op controle en onderhoud van een installatie, waardoor het onderhoud van de installatie door bedrijven en particulieren steeds vaker uit handen gegeven wordt.


Verstappen van Amelsvoort bv is op de hoogte van deze wet- en regelgeving en heeft hiervoor ook de nodige certificeringen. Zo gelden er voor grote CV-ketels regelingen zoals de SCIOS-regeling die omschrijft welke periodieke controles en welk onderhoud er moet plaatsvinden, waarbij dit middels rapportages wordt vastgelegd. Wij hebben de mensen in dienst die op de hoogte zijn van alle voorschriften en regelgeving, waardoor wij het totaalonderhoud kunnen bieden.


De werkzaamheden van de afdeling Service & Onderhoud worden verdeeld in de volgende werkzaamheden:


Ook is Verstappen van Amelsvoort bv gespecialiseerd in het voorkomen van legionella. Er worden risicoanalyses gemaakt, beheersplannen opgesteld, controles uitgevoerd en rapportages opgesteld.