Brede School Weespersluis
Nieuwbouw - Onderwijs - NOM - ENG

Brede School Weespersluis betreft de realisatie van een gebouw voor de huisvesting van 2 basisscholen (De Nieuwe Jozef en Brede School Weesperrijk), een sportvoorziening incl. kantine en tribune en buurtkamer en een voor- en vroegschoolse educatie en BSO (KMN Kind & Co), binnen de nieuwbouwwijk Weespersluis te Weesp. Het gebouw in ontworpen in ‘fin-de-siècle’ stijl. Deze bouwstijl sluit aan bij de omliggende nieuwbouwwijk Weespersluis.


Het gebouw heeft een BVO van 6.400 m2 waarin onderwijs-, sport- en buurtfuncties ondergebracht zijn. Het bied onderdak twee basisscholen, een sporthal, voorschoolse educatie en buitenschoolse opvang, verenigingsruimte en een buurtkamer.


De eis was dat het gebouw aan de nieuwe BENG-eisen moest voldoen. Het gebouw is uiteindelijk uitgevoerd als gasloos, energieneutraal, NOM gebouw met een EPC van -0,2.


De installatie is uitgevoerd met onder andere een gebalanceerde CO2 gestuurde ventilatie, waardoor de onderwijsruimtes voldoen aan ‘Frisse School’ Klasse B. De luchtbehandelingskasten en warmtepompen zijn in het middengedeelte onder de kap geplaats. De warmtepomp heeft een capaciteit van ca. 250kW. Onder de nok van de dakkappen lopen ook de grote distributiekanalen van het ventilatiesysteem, waardoor loze ruimtes efficiënt ingevuld worden en duurzaamheid en esthetische kwaliteiten hand in hand gaan. Verder is er sprake van vloerverwarming.


In het ontwerp is al rekening gehouden met een uitbreiding van het gebouw met 1.400 m2 zodat dit totaal 7.800 m2 wordt, op het moment dat de wijk groeit en er meer behoeft is