Santa Maria Mavo
Verbouw - uitbreiding - onderwijs - binnenstedelijk

De verbouwing en uitbreiding van de Sancta Maria Mavo is een complexe opgave op een mooie locatie met historie, vastgehouden in het collectieve geheugen van de Bosschenaren. De zelfstandige, relatief kleinschalige school staat mooi ingebed in de woonwijk De Vliert. Door verschillende uit- en aanbouwen uit verschillende periodes was de structuur van de school echter niet helder. Daarnaast voldeed het bestaande gebouw niet meer aan de eisen van deze tijd. Om weer structuur in de school te krijgen is er gekozen voor een duidelijke scheiding tussen een theorie- en een praktijkdeel. De school is aangepast aan de eisen van de huidige tijd. Het oude gedeelte uit 1958 is gerenoveerd en verbouwd en gekoppeld aan het nieuwe gedeelte. Uitgangspunten binnen het plan waren licht, zicht en onderling contact tussen de verschillende functies. Verstappen van Amelsvoort bv was verantwoordelijk voor de gehele werktuigbouwkundige installatie, waaronder waterleidingen, sanitair, luchtbehandelingskasten en WTW.