Lyceum Schravenlant
Nieuwbouw - Onderwijs - Sport - Cradle to Cradle

Lyceum Schravenlant is een havo vwo school in Schiedam. Omdat het bestaande gebouw niet meer functioneert bestaat de behoefte aan nieuwe huisvesting. 

De nieuwbouw wordt afgestemd op circa 600 leerlingen en zal inclusief twee gymnastieklokalen een brutovloeroppervlak hebben van circa 5.400 m2. Schravenlant dient o.a. een ontmoetingsplaats te zijn voor leerlingen met verschillende achtergronden. Een ‘thuisbasis’ waar ze leren samenwerken in een plezierige en veilige omgeving.


De school heeft met haar nieuwe huisvesting de ambitie om optimaal te functioneren in de maatschappelijke context. Een gezond, toekomstbestendig, multifunctioneel en flexibel c.q. aanpasbaar gebouw te realiseren met een moderne en robuuste uitstraling. 


De school dient ook sociaal veilig en goed bereikbaar te zijn voor allerlei doelgroepen en vervoersmiddelen. Schravenlant wil een kleinschalige warme omgeving realiseren binnen een uniforme aanpasbare structuur waarbij sfeer en uitstraling vooral bepaald worden door de inrichting.

Duurzame school
Zowel de school als de gemeente hebben zeer hoge ambities met betrekking tot duurzaamheid, waarbij het Cradle to Cradle-principe als inspiratie dient. Op allerlei manieren wordt gekeken hoe de school in zijn geheel zo duurzaam mogelijk kan zijn. Het levensduurdenken is hierbij uitgangspunt waarbij de focus ligt op de totale bouw en gebruiksperiode, om duurzame oplossingen haalbaar te maken.