Wijnhavenkwartier
Transformatie - Duurzaam - Hergebruik - Binnenstedelijk

Het complex waar de ministeries van Veiligheid & Justitie en van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties gehuisvest waren wordtgetransformeerd tot het Wijnhavenkwartier. In de 4 gebouwen, welke gesplitst zijn in twee bouwvolumes met elk een toren en een lager bouwblok is ruimte voor appartementen en penthouses, commerciele ruimte, winkels en horeca, de nieuwe Campus Den Haag van de Universiteit Leiden, kantoren en een ondergrondse parkeergarage.


Dit is de grootste transformatie binnen Nederland.